Ningas ng Kahapon, Liyab ng Ngayon

Katha ni: Luis Carlos Bakit kailangang mamili sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan? Sinong mag-aakalang hahantong pala sa ganito katindi ang palaisipan... Ang pagnanasang maisalba ang supling, kasama at pamangkin, Tatapatan pala ng pangangailang sagipin ang mga kapatid na nanganganib. Mahirap mabura ang alaala ng nakaraang patuloy na sumisigaw. Mahirap talikuran ang hustisyang pumapalahaw. Paano... Continue Reading →

Advertisements

Apat na Sanggre

Written by: Jim Abalde This analysis is a combination of enca 2005 and 2016... this is a psychological analysis of the sanggres based sa Adlerian Birth Order Concept I'm an Enca fan na talaga since 2005, kung kaya't I tried to relate Adler's Birth Order concept. Medyo mahaba 'to kaya please bear with me. Pirena,... Continue Reading →

Four Sang’gres: Four Evangelist

Written by: Melisse Yutuc "Matthew the Evangelist is symbolized by an angel. It represents Jesus' Incarnation, and so Christ's human nature. This signifies that Christians should use their reason for salvation." Alena went through an incarnation-like transformation when she became a turtle then back to her own flesh again. She also holds the gem of water,... Continue Reading →

Mira: Daughter of Pirena

Written By: Kiko Santelices First of all I wanted to give my love to Kate Valdez, she is a stunner for Mira’s character, and I was expecting that she will be beautiful no doubt but I see more in her that meets the eye. I see understanding, depth in all forms as she portrays the... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑