#Top7 of #EncantadiaPwersa

Written by: Melisse Yutuc I hope you all read till the end, even if it is long! My fifth, sixth and seventh points are my favorites! The show touched upon fantastic themes, complexities and issues! 1. Emre’s Warning Emre, having been demoted to a mere mortal, asks Cassiope-a and Imaw to help him fight the... Continue Reading →

Advertisements

“The Irony between the Hathorian and Sapiryan Races”

Written by: Melisse Yutuc Inspired by Klc Dan Villegas Hathoria and Justice Pirena's sense of justice has always been crooked. But as time passed by, Mira brought her mother's sense of justice on the right track - and now we see Deshna's innate sense of the word as she seeks revenge for her loved ones.... Continue Reading →

“Ang Dapat na Gilas ng Isang Nymfas”

poeAkda ni: Luis Carlos Batid ng mga talang nagniningning ang pagtatanging matagal ko nang inililihim. Hiling ko noon ay patuloy silang kuminang para ako'y kakitaan mo ng tapang. Kung bakit ba kasi hindi ko masabi-sabi ang mga katagang dapat ay namutawi. Marahil hindi nga sapat ang mga pagkakataong inilaang makasama ka sa iyong tabi. Batid... Continue Reading →

The Women of Punjabwe and Nymfas

Written by: Melisse Yutuc Though this scene was underrated, it is one of my most favorite scenes: When Deshna put Azulan in his place. Azulan scolded Ariana and stated that he hasn't given Ariana permission to do any training or even permission to be a new bearer. Well, Deshna hated it. She said that it's... Continue Reading →

Ang Mga Bagong Tagapangalaga

Katha ni: Rob Evangelista Avisala Engkantadiks! Napili na ang mga nilalang na susunod na magiging tagapangalaga ng limang Brilyante, si Deshna na anak ni Hagorn at Lila Sari na namuhay bilang Nymfa, si Ariana na isang Punjabwe-a at Sarkosi ni Hara Amihan, si Paopao na isang mortal at orihinal na tagapangalaga ng Brilyante ng Diwa,... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑