Who is Sang’gre Cassandra of Lireo?

Katha ni: Brandon De Luna Si Cassandra ay nagmula sa pinagsamang dugo ni Cassiope-a at buhok ng nasirang Sang'gre Lira ng Lireo. Noong Etheria, si Cassandra ang nagsilbing fulfillment ng sumpa noon ng Hara Avria na siyang maging susi sa pagbangon muli ni Etheria pagkat siya ang huling Sang'gre mula sa angkan ni Hera Memen ng Sensa... Continue Reading →

Advertisements

Powered by WordPress.com.

Up ↑