The Women of Punjabwe and Nymfas

Written by: Melisse Yutuc Though this scene was underrated, it is one of my most favorite scenes: When Deshna put Azulan in his place. Azulan scolded Ariana and stated that he hasn't given Ariana permission to do any training or even permission to be a new bearer. Well, Deshna hated it. She said that it's... Continue Reading →

Advertisements

Ang Mga Bagong Tagapangalaga

Katha ni: Rob Evangelista Avisala Engkantadiks! Napili na ang mga nilalang na susunod na magiging tagapangalaga ng limang Brilyante, si Deshna na anak ni Hagorn at Lila Sari na namuhay bilang Nymfa, si Ariana na isang Punjabwe-a at Sarkosi ni Hara Amihan, si Paopao na isang mortal at orihinal na tagapangalaga ng Brilyante ng Diwa,... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑