Ningas ng Kahapon, Liyab ng Ngayon

Katha ni: Luis Carlos


Bakit kailangang mamili sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan?
Sinong mag-aakalang hahantong pala sa ganito katindi ang palaisipan…
Ang pagnanasang maisalba ang supling, kasama at pamangkin,
Tatapatan pala ng pangangailang sagipin ang mga kapatid na nanganganib.

Mahirap mabura ang alaala ng nakaraang patuloy na sumisigaw.
Mahirap talikuran ang hustisyang pumapalahaw.
Paano makakamit ang pagnanais na baka sakali maiwasto ang mali?
Ang pagbalik ba sa kahapo’y tama kung tadhana o pasya man ang mamimili?

Mahirap pairalin ang pusong galit lalo kung ang buhay ng mga minamahal nasa bingit.
Isang sitwasyong kumplikasyon ang hatid sa sandaling mawawaglit.
Paano sasagipin ang mga kapatid na hawak ngayon ng mga tampalasan?
Ang tawag ng tulong at kaligtasan paano naman ba tutugunan?

Matindi ang pagsubok sa puso at isipan…
Puso ng ina na nawalan at isipang tutugon sa mga kapatid na bihag naman.
Anong paiiralin upang tama ang mapili?
Sakaling magkamali, hindi na makakaulit pang muli.

Aral bang tanggapin na hindi na maibabalik ang kahapon?
Paano ba kakulugdan kung ang oras noon ay hawak ngayon?
Ngayon o kahapon, pagpiling hindi pa mawari.
Ningas o liyab, alin ang mas matimbang ang uri?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: