“Mga Pinuno, Plano at Patibong”

Pag-aagam-agam ni: Melisse Yutuc

Ano nga ba ang tunay na simula ng gulo?

Sa Sapiro
Ybrahim: Oo alam ko na – na uurong tayo sa pakikipagdigma sa mga Etherian…

Wantuk: Rama, kung nabubuhay lamang si Lira batid kong sasangayon siya sa desisyon ng kanyang Ashting Hara. Batid mo na ayaw ni Lira ng karahasan kaya nga diba binitawan niya ang sandatang yan.

Ybrahim: Alam ko Wantuk. Ngunit batid ko ang anumang usap sa mga Etherian ay hindi makabuluhan. Lalo’t na hindi sila mapagkakatiwalaan.

Mayca: Rama, natitiyak kong alam ito ng mga pinunong diwata. Ngunit wala silang magagawa kungdi gawin ito upang malansing ang mga Etherian.

Ybrahim: Walang katiyakan ang papasukan nilang ito Mayca. Ngunit sumasangayon ako sa kanila. Lalo’t lalo nang kailangan nating bumalik sa Sapiro upang maibalik natin sa kanilang mga pamilya ang ating mga dating kaanib.

Sa Etheria
Avria: Natakot marahil ang mga diwata sa laki ng ating pwersa kaya ngayon ay umuurong lamang sila at nais nilang makipag-usap.

Asval: Huwag niyong pakinggan si Danaya, Hara. Marahil ay may masamang balak sila sa atin kaya nilalansing nila tayo.

Avria: Sa palagay mo, ano ang ibang binabalak nila, Andora?

Andora: Maharap basahin ang isip ng mga diwata lalo’t na kasama nila si Cassiope-a kanina. Hinaharang nito ang aking kapangyarihan upang basahin ang isip ni Danaya. Ngunit tama si Asval hindi makikipagusap ang mga diwata kung wala silang binabalak laban sa atin.

Hagorn: Bakit kailangan pa ninyong makipagdigma sa mga Sang’gre ngaon tila ay sumusuko ang mga kalaban? Bakit hindi ka makipag-usap kay Danaya para malaman mo ang kanyang nais at makuha mo rin kung ito ay isang patibong o hindi? At ang pinakamahalaga, ito na ang tamang pagkakatataon ang makuha mo kay Danaya ang lahat na ibig mong makuha nang hindi nagsasayang ng mga buhay sa panig ng ating ng mga kaaway.

Sa Lireo
Cassiope-a: Isa itong patibong ng Etheria, Danaya. Batid mo yan.

Danaya: Oo. At batid ko na rin ang magiging takbo ng aming usapan.

Cassiope-a: At nakahanda kang harapin ito?

Danaya: May pamimiliin ba ako? Ngunit wag kang mag-alala Mata. Dahil titiyakin kong hindi ang madedehado ang Lireo, ang Sapiro at maging ang Adamya.

Original na paglathala: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211271689960938&set=gm.1675788359392488&type=3&permPage=1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: