Encantadia Weapon: Agos

Original Post: https://www.facebook.com/notes/rob-evangelista/encantadia-fan-theory-agos/10157560821125249

Avisala Engkantadiks! Since I’m from #TeamAlena, halos karamihan ng aking mga Encantadia posts sa FB ay tungkol sa Diwata ng Tubig. Ngayon, ating talakayin ang piling armas ni Sangg’re Alena, ang Agos. Isa itong pillum, mas maiksi ito sa normal na sibat, ngunit mas mahaba ang talim nito. Tulad ng ibang armas, may inskripsyon itong na hango sa enchan na ang ibig sabihin ay “Tagabantay ng kapayapaan. Daluyong sa kamay ng diwata ng tubig. Tagapaglingkod ni Sangg’re Alena.”
Maraming nagsasabi at may paniwala na ang Agos ay handog ng mga sirena kay Alena. Dahil sa kanyang kabutihan, busilak na puso, pagiging Diwata ng Tubig, at sa pagkupkop ng Lireo sa mga Adamyan, kaya naging malapit ang loob ng mga Sirena sa mga Diwata, lalo na marahil kay Sangg’re Alena.
Ngunit paano kung ang Agos, may sarili kwento tulad ng Arkrey at Siklab? Paano kung may hiwagang taglay ang armas ni Alena? Paano kung mayroon ding nakaukit na kasaysayan ang Agos? Kung handog man ng mga Sirena ang Agos kay Alena, sino kaya ang nagpanday nito?
Ayon sa description ni Mr Noel Flores, ang Agos ay isang Spirit-Forge. What if isang malakas na spirit or essence ng isang makapangyarihang nilalang ang sumanib sa mahiwagang armas, na hindi sinununod ang sinuman maliban sa diwata ng tubig?
Here my theory goes:
Sa isang malayong mundo na hindi sakop ng Encantadia, may isang kaharian na nangangalaga sa lahat ng anyong tubig. Lahat ng mga nilalang ng tubig ay tumitingala sa kaharian na ito. Maging ang mga sirena na may iba’t ibang kaharian ay iginagalang ang namumuno dito. Makapangyarihan ang Rajah at Hara ng kaharian na ito at sila ay mga imortal. Tulad ni Alena, ang Rajah at Hara ay may kapangyarihan ng Elemento ng Tubig, kayang pasunurin ang nilalang ng tubig, gamitin ang kahit anong anyong tubig, at bigyan ng karunungan at kalinawan ng isip ang sinuman na nararapat sa karunungan.
Ang Rajah at ang Hara ay may isang anak na lalake. Siya si Prinsipe Agos, isang magiting na prinsipe at tagapagtanggol ng lahat ng mga nilalang na nangangailangan ng tubig. Siya ay makisig, matipuno, at may taglay na tapang at karunungan. Siya rin ay isang mabuting nilalang, at dahil sa kanyang katangian kaya minahal siya ng kanilang mga nasasakupan. Dahil sa kanyang karunungan ay siya rin ang tagapagmana ng kanyang mga magulang. Ang kanyang mga magulang naman ay naghahanda para sa kanilang nalalapit na Banyuhay upang maging bathala at bathaluman ng kanilang mundo.
Si Prinsipe Agos ay isang magiting na mandirigma. May lakas siyang taglay at ito ay nadadagdagan sa tulong ng kanyang armas na gawa ng kanyang amang Rajah. Mas maiksi ito sa normal na sibat, ngunit mas mahaba ang talim nito. Umiilaw ang armas na ito ng kapangyarihan ng tubig, at sa tuwing ginagamit nito ni Prinsipe Agos ay halos nasa kanya lahat ng kapangyarihan ng Tubig.
Siya ay makisig na imortal, kaya naman iniibig siyang lahat ng babaeng nilalang, mga sirena, diwata, at mortal na nakakakita sa kanya. Maraming mga nilalang ang nais siyang mapangasawa ngunit ang puso ng Prinsipe ay mailap. Kung tutuusin, may nagmamay-ari na ng kanyang puso, at ito ay ipinagkaloob niya sa isang mortal na babae sa lugar na kanyang pinangangalagaan. Ngunit dahil isa siyang imortal, hindi niya maaaring mapangasawa ang isang mortal sapagkat ipinagbabawal ito sa kanilang mundo.
Dahil dito, hiniling ni Prinsipe Agos sa kanyang magulang na gawin siyang mortal. Gustong tumanggi ng kanyang magulang dahil siya ay nag-iisa nilang anak at tagapagmana, ngunit nanaig ang kapangyarihan ng pag-ibig ni Prinsipe Agos sa mortal.
Ginawa siyang mortal ng kanyang amang Rajah. Nasa kanya pa rin ang kanyang katangiang taglay (tapang, karunungan at kakisigan), ngunit wala siyang kapangyarihan ng tubig at anumang sandali ay maaari siyang mamatay. Dahil isang makapangyarihang nilalang si Agos, isinalin ng Rajah ang kanyang kakanyahan, imortal na diwa, at kapangyarihan sa kanyang armas. At ipinagkaloob ng Rajah ang armas sa Reyna ng pinakamakapangyarihang Kaharian ng mga Sirena bilang handog ng Rajah sa pagiging tapat ng Reyna sa kanyang kaharian.
Sa kabila ng pagkawala ng kapangyarihan, namuhay ng masaya si Prinsipe Agos sa mundo ng mortal. Nagpakasal siya sa mortal na babae na nakabihag ng kanyang puso, nagtatag ng kaharian na pinagpala naman ng Rajah at Hara na tagapangalaga ng Tubig. Nagkaroon siya ng maraming anak, magigiting na prinsipe at prinsesa na nagtatag ng kaharian at naging maunlad na mga pinuno. Si Haring Agos naman ay namuhay ng mahabang panahon.
Siya ay ginagalang pa rin ng mga nilalang ng tubig, lalo na ng mga Sirena. Paminsan-minsan ay dinadalaw pa rin siya ng Reyna ng mga sirena, at kinukwentuhan siya tungkol sa mga nangyayari sa mundo ng mga imortal.
Isang gabi bago ang kanyang kamatayan, dinalaw ng Reyna ng Sirena si Haring Agos. Hiniling ni Haring Agos na ipagkaloob ang kanyang armas sa sinumang nararapat at isa ring tagapangalaga ng elemento ng Tubig.
Hindi naman sinuway ng Reyna ng mga Sirena ang kahilingan ni Haring Agos. Dahil may taglay silang kaalaman at karunungan, nalaman ng mga Sirena ang Encantadia. Gumawa sila ng natatanging lagusan papunta sa mahiwagang mundo ng mga Engkantado, nakilala ang mga Adamyan at naging kaibigan ang mga Diwata. Dahil sa kabutihan ni Alena at ang kanyang tadhana na maging tagapangalaga ng Brilyante ng Tubig, ay inihandog ng mga sirena ang armas ni Haring Agos. Naibigan ito ni Alena, at nang itanong ni Alena sa mga sirena kung ano ang ngalan ng armas ay ginamit ng mga Sirena ang Agos, sa karangalan ng namayapang Prinsipe ng mga nilalang ng Tubig. Nagising ang imortal na diwa ni Agos at inukit niya ang salitang enchan sa armas na may katagang, “Tagabantay ng kapayapaan. Daluyong sa kamay ng diwata ng tubig. Tagapaglingkod ni Sangg’re Alena,” tanda ng panunumpa ng mahiwagang armas na walang pagmamaliw na paglilingkod kay Alena, ang Diwata ng Tubig.
Ang teorya ko ay hango sa current project ko, ang nobela na aking sinusulat. Frustration ko ang pagsusulat at pinipilit ko na matapos ang aking Proyekto upang maibahagi sa inyo. Bagamat hindi “kasama” ang mundo ng encantadia sa aking proyekto, binigyan ko ng connection ang aking istorya upang maipaliwanag ang pinagmulan ng Agos.
Ang tanong na ibabahagi ko sa inyo ay, nasaan na kaya ang Agos? At higit sa lahat, nasaan si Sangg’re Alena?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: